پیشنهاد انتشارات گیلنا به دانش آموزان برای برنامه تست زنی قسمت (۲)

پیشنهاد انتشارات گیلنا به دانش آموزان برای برنامه تست زنی قسمت (۲) در ابتدا باید بدانید که تست زنی در سال کنکور به ۵ هدف انجام میشود: ۱- آموزشی : تست هایی با هدف آموزشی را بدون گرفتن زمان بزنید بعد از زدن هر ۵ تست متوالی پاسخنامه را بخوانید ادامه مطلب…

آموزش برنامه ریزی درسی با انتشارات گیلنا در کنکور ۱۴۰۰ قسمت (۵)

آموزش برنامه ریزی درسی با انتشارات گیلنا در کنکور ۱۴۰۰ قسمت (۵) جدول برنامه ریزی کنکور: یکی از نکات خیلی مهم، مکتوب کردن برنامه درسی برای کنکور در یک جدول برنامه ریزی کنکور می باشد. برنامه باید روی کاغذ بیاید تا قابلیت اجرایی داشته باشد. این نکته را همواره مد ادامه مطلب…

آموزش برنامه ریزی درسی با انتشارات گیلنا در کنکور ۱۴۰۰ قسمت (۴)

آموزش برنامه ریزی درسی با انتشارات گیلنا در کنکور ۱۴۰۰ قسمت (۴) روش صحیح برنامه ریزی ماهانه برای کنکور: دانش آموزان و داوطلبان برای برنامه ریزی کنکور ماهانه، باید همان دستورالعمل هایی را که در برنامه هفتگی ذکر شده است، دنبال کنند. یعنی زمان مطالعه ماهانه خود را محاسبه کنند ادامه مطلب…

آموزش برنامه ریزی درسی با انتشارات گیلنا در کنکور ۱۴۰۰ قسمت (۳)

آموزش برنامه ریزی درسی با انتشارات گیلنا در کنکور ۱۴۰۰ قسمت (۳) روش صحیح برنامه ریزی هفتگی کنکور: دانش آموزان و داوطلبان در ابتدا و قبل از شروع برنامه ریزی، باید آنچه را که در طول هفته می خواهند بخوانند را مشخص کنند. سپس تعداد کل ساعات در هفته را ادامه مطلب…

آموزش برنامه ریزی درسی با انتشارات گیلنا در کنکور ۱۴۰۰ قسمت (۲)

آموزش برنامه ریزی درسی با انتشارات گیلنا در کنکور ۱۴۰۰ قسمت (۲) اصول برنامه ریزی کنکور: کاملاً مشخص است که با گذشت هر سال، رقابت داوطلبان در کنکور سراسری بیشتر و بیشتر شده که منجر به افزایش سطح اضطراب و نگرانی بسیاری از شرکت کنندگان می شود. به همین دلیل، ادامه مطلب…

روش‌های توصیه شده از انتشارات گیلنا برای پشت کنکور

روش‌های توصیه شده از انتشارات گیلنا برای پشت کنکور ۱- غافل شدن از نقاط قوت یکی از اشتباهات بزرگ من که در اولویت اول قرار دادم غافل شدن از نقاط قوت بود. من در درس زبان و شیمی خیلی خوب بودم درضمن نقاط قوت من محسوب میشوند ولی متأسفانه در ادامه مطلب…

تماس تلفنی