فرصت ها و تهدیدهای کنکور در سنین بالا از نگاه انتشارات گیلنا

فرصت ها و تهدیدهای کنکور در سنین بالا از نگاه انتشارات گیلنا نیمه اول و نیمه دوم زندگی زندگی را می توان به دو بخش تقسیم کرد. نیمه اول و نیمه دوم. نیمه اول زندگی از تولد تا سن سی و پنج یا چهل سالگی است. در نیمه اول دنبال ادامه مطلب…

تماس تلفنی