افزایش تراز با آموزش های انتشارات گیلنا

افزایش تراز با آموزش های انتشارات گیلنا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که در آزمون سوالات‌ را کدگذاری کنید تا بتوانید افزایش تراز داشته باشید؟ بله کاملا درست متوجه شده‌اید، سوالات را در جلسه‌ی آزمون‌ به زبان و تعریف خودتان کدگذاری کنید. یعنی با علائم و کدهایی که خودتان ادامه مطلب…

تماس تلفنی