روزهای باقی مانده پشت کنکور با انتشارات گیلنا

روزهای باقی مانده پشت کنکور با انتشارات گیلنا این روزها که داوطلبان نظام جدید مشغول به خواندن برای امتحانات نهایی هستند، داوطلبان نظام قدیم یا به عبارتی پشت کنکوری‌ها چه می‌کنند؟ آیا از وقت خود به خوبی بهره می‌برند یا تصور می‌کنند که چون قرار نیست در امتحانات تشریحی شرکت ادامه مطلب…

تماس تلفنی