چاپ کتاب های مهندسی سیستم های انرژی با مشاوره انتشارات گیلنا قسمت (۵)

چاپ کتاب های مهندسی سیستم های انرژی با مشاوره انتشارات گیلنا قسمت (۵) زمینه های فعالیت گروه مهندسی سیتمهای انرژی در حال حاضر در سه زمینه پژوهشی زیر فعالیت دارد: سیستم‌های انرژی در این زمینه پژوهشی، دانشجویان با فراگیری روش های شبیه‌سازی سیستم‌‌های ترکیبی (تولید، توزیع و مصرف انرژی) مانند ادامه مطلب…

چاپ کتاب های مهندسی سیستم های انرژی با مشاوره انتشارات گیلنا قسمت (۴)

چاپ کتاب های مهندسی سیستم های انرژی با مشاوره انتشارات گیلنا قسمت (۴) رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده در حال حاضر برگزار کننده رشته های زیر در مقطع تحصیلات تکمیلی است : • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، در چهار گرایش مهندسی راکتور، چرخه سوخت هسته ای، کاربردپرتوها و ادامه مطلب…

چاپ کتاب های مهندسی سیستم های انرژی با مشاوره انتشارات گیلنا قسمت (۳)

چاپ کتاب های مهندسی سیستم های انرژی با مشاوره انتشارات گیلنا قسمت (۳) زمینه های فعالیت دانشکده مهندسی انرژی ، یک دانشکده فرارشته ای است که در زمینه های تخصصی زیر فعالیت دارد : • مهندسی هسته ای • مهندسی سیستمهای انرژی • فناوریهای نوین انرژی • انرژی و محیط ادامه مطلب…

چاپ کتاب های مهندسی سیستم های انرژی با مشاوره انتشارات گیلنا قسمت (۲)

چاپ کتاب های مهندسی سیستم های انرژی با مشاوره انتشارات گیلنا قسمت (۲) گرایش‌های رشته گرایش تکنولوژی مهندس این گرایش به عنوان طراح شناخته می شود. مثلاً در جایی بخواهند پالایشگاهی تاسیس کنند، مهندس باید فرآیند ها را طراحی کند،با توجه به فرآیند ها اجزا و ادوات خریداری ونصب شود ادامه مطلب…

چاپ کتاب های مهندسی سیستم های انرژی با مشاوره انتشارات گیلنا قسمت (۱)

چاپ کتاب های مهندسی سیستم های انرژی با مشاوره انتشارات گیلنا قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی سیستم های انرژی : در حال حاضر روند رو به رشد تقاضای انرژی از طریق گسترش سیستم های عرضه انرژی و بهره برداری از منابع انرژی فسیلی تامین می شود. رشد ادامه مطلب…

تماس تلفنی