انتشارات گیلنا و پیشنهاد آشنایی با رشته تاریخ قسمت (۱)

انتشارات گیلنا و پیشنهاد آشنایی با رشته تاریخ قسمت (۱) باتوجّه به این‌که رشته تاریخ از جمله نخستین رشته‌های تحصیلی در دارالمعلمین مرکزی و سپس عالی بود و پس از تأسیس دانشگاه تهران نیز رشته «تاریخ و جغرافیا» از اصلی‌ترین رشته‌های تحصیلی در دانشکده ادبیات به شمار آمد، می‌توان گفت ادامه مطلب…

تماس تلفنی