انتشارات گیلنا و پیشنهاد ویژه برای شناخت رشته روانشناسی قسمت (۲)

انتشارات گیلنا و پیشنهاد ویژه برای شناخت رشته روانشناسی قسمت (۲) موقعیت‌ شغلی‌ در ایران: امروزه‌ روانشناسی‌ با همه‌ جنبه‌های‌ زندگی‌ ما ارتباط‌ دارد و هر اندازه‌ که‌ جامعه‌ پیچیده‌تر شود، روانشناسی‌ نیز نقش‌ مهمتری‌ در حل‌ مسائل‌ آدمی‌ برعهده‌ می‌گیرد. این‌ به‌ معنای‌ فرصت‌های‌ شغلی‌ متنوع‌ و گسترده‌ برای‌ ادامه مطلب…

انتشارات گیلنا و پیشنهاد ویژه برای شناخت رشته روانشناسی قسمت (۱)

انتشارات گیلنا و پیشنهاد ویژه برای شناخت رشته روانشناسی قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته روانشناسی : تا ۸۰ سال پیش روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردی می‌دانستند که رویداد‌های درونی،‌ ذهنی و مغزی را مثل تصورات، خاطرات،‌ افکار و احساسات مطالعه می‌کند.طبق این تعریف، ادامه مطلب…

تماس تلفنی