توصیف انتشارات گیلنا برای رشته راهنمایی و مشاوره قسمت (۲)

توصیف انتشارات گیلنا برای رشته راهنمایی و مشاوره قسمت (۲) موقعیت‌ شغلی‌ در ایران: مشاوره‌ دارای‌ ابعاد مختلفی‌ است‌ و می‌توان‌ برای‌ انتخاب‌ رشته‌ تحصیلی‌، ازدواج‌، شغل‌یابی‌، نحوه‌ ارتباط‌ در یک‌ محیط‌ صنعتی‌، نحوه‌ ارتباط‌ اعضای‌ خانواده‌ یا نحوه‌ روبرو شدن‌ با بحران‌های‌ دوران‌ نوجوانی‌ و جوانی‌ از مشاور استفاده‌ ادامه مطلب…

توصیف انتشارات گیلنا برای رشته راهنمایی و مشاوره قسمت (۱)

توصیف انتشارات گیلنا برای رشته راهنمایی و مشاوره قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته راهنمایی و مشاوره : یک زندگی آرام،‌ شیرین و بدون تنش‌های عصبی بزرگترین آرزوی هر فردی است. آرزویی که دست‌یابی به آن بسیار دشوار است. چرا که امروزه افزایش مشکلات و پیچیدگی و آمیختگی آنها ادامه مطلب…

تماس تلفنی