معرفی رشته امور گمرکی در انتشارات گیلنا

معرفی رشته امور گمرکی در انتشارات گیلنا مقدمه ای برای معرفی رشته امور گمرکی : نقش مهم و حساس گمرک در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجرای مطلوب سیاست‌های تجارت خارجی ایجاب می‌کند که نیروی انسانی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران با گذراندن دوره‌های آموزشی عالی،‌ دانش و ادامه مطلب…

تماس تلفنی