شیوه معرفی انتشارات گیلنا برای رشته الهیات و معارف اسلامی قسمت (۲)

شیوه معرفی انتشارات گیلنا برای رشته الهیات و معارف اسلامی قسمت (۲)   گرایش‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌: گرایش‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌، دانشجویان‌ را با تاریخ‌ و جغرافیای‌ ممالک‌ اسلامی‌ آشنا می‌کند؛ یعنی‌ دانشجویان‌ با فرهنگ‌، عادات‌ و رسوم‌ مسلمان‌های‌ نقاط‌ مختلف‌ جهان‌ از جمله‌ ادامه مطلب…

شیوه معرفی انتشارات گیلنا برای رشته الهیات و معارف اسلامی قسمت (۱)

شیوه معرفی انتشارات گیلنا برای رشته الهیات و معارف اسلامی قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی : معرفت به معنای شناخت است. شناختی که اولین مرحله از آشنایی و قدم گذاشتن در مسیر قرب‌الهی است و هرچه معرفت بیشتر و وسیع‌تر گردد؛ آشنایی و قرب ادامه مطلب…

تماس تلفنی