زمان شروع مطالعه برای کنکور در انتشارات گیلنا

زمان شروع مطالعه برای کنکور در انتشارات گیلنا .اول بعضی از درسها رو بخونم تموم شه بعد بقیه رو شروع کنم بهتر نیسته؟ زود شروع کنم خسته نمی شم ؟ و سوالات اینچنینی باعث می شود براى اکثر ما، کنکور در یک کلمه خلاصه می‌شود: دلهره، و این دلهره زمانى ادامه مطلب…

تماس تلفنی