معرفی رشته حسابداری از انتشارات گیلنا قسمت (۱)

معرفی رشته حسابداری از انتشارات گیلنا قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته حسابداری : یک چرتکه، یکی دو دفتر و یک قلم، ابزار کار آن‌ها بوده است تا حساب دخل و خرج یک واحد اقتصادی را ثبت کنند و به وضعیت مالی آن سر و سامان ببخشند.این افراد در ادامه مطلب…

تماس تلفنی