نکات با اهمیت انتشارات گیلنا در زمینه مشاوره تحصیلی

نکات با اهمیت انتشارات گیلنا در زمینه مشاوره تحصیلی مشاوره تحصیلی فرصتی است برای تبادل اطلاعات طراحی شده برای کمک به دانش آموزان در دستیابی به اهداف آموزشی و حرفه ای دانش آموز.مشاوره مسئولیت مشترک بین مشاور و دانش آموز است.در نهایت، دانشجو مسئولیت تصمیم گیری های خود را دارد.مشاوره ادامه مطلب…

تماس تلفنی