اول تستهای کدام درس را بزنم؟

راهنمای انتشارات گیلنا: اول تستهای کدام درس را بزنم؟ خوب دوستای گلم تو پست های قبلی گفتیم که برای هردرس طبق ضریبی که داره وقت بذارین………… بنابراین تو دروس عمومی ادبیات بیشترین نقش رو داره……..بعدشم دین وزندگی و نهایتا عربی و زبان…………….. البته این اهمیت از نظر ضریب بود……ولی چرا ادامه مطلب…

تماس تلفنی