روزهای باقی مانده پشت کنکور با انتشارات گیلنا

روزهای باقی مانده پشت کنکور با انتشارات گیلنا این روزها که داوطلبان نظام جدید مشغول به خواندن برای امتحانات نهایی هستند، داوطلبان نظام قدیم یا به عبارتی پشت کنکوری‌ها چه می‌کنند؟ آیا از وقت خود به خوبی بهره می‌برند یا تصور می‌کنند که چون قرار نیست در امتحانات تشریحی شرکت ادامه مطلب…

نکاتی برای موفقیت در امتحانات نهایی از انتشارات گیلنا

نکاتی برای موفقیت در امتحانات نهایی از انتشارات گیلنا ۱-  برای مدیریت زمان وقت بگذارید برای اینکه در امتحانات موفق شوید باید خوب مطالعه کنید، ولی نه اینکه بدون مدیریت کردن زمان به سمت کتابها شیرجه بروید و شروع به خواندن کنید. باید برای مطالعه کردن طرح و نقشه داشته ادامه مطلب…

تماس تلفنی