روش انتشارات گیلنا برای پر کردن دفتر برنامه ریزی

روش انتشارات گیلنا برای پر کردن دفتر برنامه ریزی خیلی از دانش آموزان پیش مشاوران خود بیان می کنند که حوصله پر کردن دفتر برنامه ریزی را ندارند بسیاری از داوطلبان پر کردن دفتر برنامه ریزی را کار بیهوده ای می دانند و فکر می کنند وقت تلف کردن است ادامه مطلب…

تماس تلفنی