با انتشارات گیلنا قواعد اساسی موفقیت در کنکور را بیاموزید

با انتشارات گیلنا قواعد اساسی موفقیت در کنکور را بیاموزید ۱-احساس خلا : اصول و قواعد اساسی موفقیت در کنکور و آزمون ها اصولاً شکل گیری هر انگیزه‌ای برای حرکت ناشی از احساس کمبود و خلاء می‌باشد. انسان تا احساس گرسنگی نکند به سوی غذا نمی‌رود و تا احساس فقر ادامه مطلب…

تماس تلفنی