آموزش برنامه ریزی درسی با انتشارات گیلنا در کنکور ۱۴۰۰ قسمت (۲)

آموزش برنامه ریزی درسی با انتشارات گیلنا در کنکور ۱۴۰۰ قسمت (۲) اصول برنامه ریزی کنکور: کاملاً مشخص است که با گذشت هر سال، رقابت داوطلبان در کنکور سراسری بیشتر و بیشتر شده که منجر به افزایش سطح اضطراب و نگرانی بسیاری از شرکت کنندگان می شود. به همین دلیل، ادامه مطلب…

تماس تلفنی